หลังคาเมทัลชีท

สีหลังคา

หลังคาเมทัลชีท

 

     จำหน่ายหลังคาเมทัลชีท อาทิ แผ่นเหล็กรีดลอนเมทัลชีท บริการติดตั้งทุกสิ่งปลูกสร้าง ทั้งภายนอก-ภายในที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ หลังคามีให้เลือกหลายแบบ หลายลอน หลากสีสัน ช่วยปกป้องให้บ้านจากแสงแดด และเพิ่มความสวยงามอีกด้วย ติดต่อสอบถามได้ที่ 088-8506314, 02-945-0954

SPEC สินค้า

คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF30-730
THIGKNESS     WEIGHT     MOMENT OF INERTIA     SECTION MODULUS     LOAD ON SPAN, Kg/m     SLOP     5     Degrees
M.M.     Kg/M.     Kg/M     IX (Cm/m)     SX (CM/M)     0.30m     0.35m     0.40m     1.00m     1.25m     1.50m     1.75m     2.00m
Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span
Overhang     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple
0.30     2.28     3.12     3.05     1.41     471     322     216     189     133     120     68     79     39     50     25     33     17
0.35     2.66     3.64     3.56     1.64     547     376     252     219     155     139     79     92     46     58     29     39     19
0.38     2.88     3.95     3.86     1.78     594     480     273     238     168     151     86     100     50     63     31     42     21
0.40     3.03     4.15     4.07     1.87     624     430     288     250     177     159     91     105     52     66     33     44     22
0.42     3.19     4.37     4.27     1.96     654     451     302     263     186     167     95     110     55     69     35     47     23
0.45     3.41     4.67     4.58     2.1     700     484     324     281     199     178     102     118     59     75     37     50     25
0.48     3.64     4.99     4.88     2.24     747     516     346     300     212     190     109     126     63     79     40     53     27
0.50     3.79     5.19     5.09     2.34     781     538     361     313     222     199     113     131     66     83     41     55     28
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF25-765
THIGKNESS     WEIGHT     MOMENT OF INERTIA     SECTION MODULUS     LOAD ON SPAN, Kg/m     SLOP     5     Degrees
M.M.     Kg/M.     Kg/M     IX (Cm/m)     SX (CM/M)     0.30m     0.35m     0.40m     1.00m     1.25m     1.50m     1.75m     2.00m
Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span
Overhang     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple
0.30     2.28     2.98     2.865     1.508     481     303     203     202     125     128     64     74     37     47     23     31     16
0.35     2.66     3.48     3.344     1.757     561     354     237     236     146     149     75     86     43     54     27     36     18
0.38     2.88     3.76     3.632     1.907     610     384     257     255     158     162     81     94     47     59     30     40     20
0.40     3.03     3.96     3.822     2.006     642     404     271     269     166     171     85     99     49     62     31     42     21
0.42     3.19     4.17     4.015     2.107     674     425     284     283     175     179     89     104     52     65     33     44     22
0.45     3.41     4.46     4.303     2.255     722     455     305     303     187     192     96     111     55     70     35     47     23
0.48     3.64     4.76     4.590     2.405     771     485     325     322     200     204     102     119     59     75     37     50     25
0.50     3.79     4.95     4.782     2.504     803     506     339     336     208     213     107     124     62     78     39     52     26
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF39-700BL
THIGKNESS     WEIGHT     MOMENT OF INERTIA     SECTION MODULUS     LOAD ON SPAN, Kg/m     SLOP     5     Degrees
M.M.     Kg/M.     Kg/M     IX (Cm/m)     SX (CM/M)     0.30m     0.35m     0.40m     1.00m     1.25m     1.50m     1.75m     2.00m
Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span
Overhang     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple
0.40     3.03     4.33     9.742     3.150     1054     773     591     425     377     270     217     186     126     135.67     79     103     53
0.42     3.19     4.56     10.231     3.308     1106     811     620     445     395     283     228     195     132     142.44     83     107     56
0.45     3.41     4.87     10.964     3.543     1185     869     664     477     423     303     244     209     141     152.13     89     115     60
0.48     3.64     5.20     11.698     3.780     1265     928     709     509     452     324     261     224     151     162.8     95     124     64
0.50     3.79     5.41     12.188     3.937     1317     967     739     531     471     338     272     233     157     169.59     99     129     66
0.60     4.55     6.50     14.634     4.721     1580     1159     886     636     565     405     326     279     189     203.5     119     155     80
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF25-760
THIGKNESS     WEIGHT     MOMENT OF INERTIA     SECTION MODULUS     LOAD ON SPAN, Kg/m     SLOP     5     Degrees
M.M.     Kg/M.     Kg/M     IX (Cm/m)     SX (CM/M)     0.30m     0.35m     0.40m     1.00m     1.25m     1.50m     1.75m     2.00m
Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span
Overhang     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple
0.30     2.28     3.00     2.980     1.699     500     315     211     228     130     133     66     77     38     48     24     32     16
0.35     2.66     3.50     3.476     1.980     584     368     246     266     151     155     77     90     45     57     28     38     19
0.38     2.88     3.79     3.775     2.150     634     399     267     288     164     169     84     98     49     61     31     41     21
0.40     3.03     3.99     3.974     2.261     667     420     281     304     173     177     89     103     51     65     32     43     22
0.42     3.19     4.20     4.174     2.374     701     441     296     319     182     186     93     108     54     68     34     45     23
0.45     3.41     4.49     4.472     2.542     751     473     317     342     195     200     100     116     58     73     36     49     24
0.48     3.64     4.79     4.773     2.710     801     505     338     364     208     213     106     123     62     78     39     52     26
0.50     3.79     4.99     4.972     2.822     835     526     352     379     216     222     111     128     64     81     40     54     27
 
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF80-650K
THIGKNESS     WEIGHT     MOMENT OF INERTIA     SECTION MODULUS     LOAD ON SPAN, Kg/m     SLOP     5     Degrees
M.M.     Kg/M.     Kg/M     IX (Cm/m)     SX (CM/M)     0.30m     0.35m     0.40m     1.00m     1.25m     1.50m     1.75m     2.00m
Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span
Overhang     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple
0.40     3.03     4.66     46.129     11.010     3693     2712     2075     1403     1326     954     847     661     587     484.34     375     369     251
0.42     3.19     4.91     48.431     11.557     3877     2847     2179     1567     1392     1001     889     694     616     508.09     394     388     264
0.45     3.41     5.25     51.892     12.379     4153     3050     2334     1679     1492     1073     953     743     660     544.75     422     416     283
0.48     3.64     5.60     55.351     13.201     4428     3252     2488     1790     1590     1143     1016     792     703     580.4     450     443     302
0.50     3.79     5.83     57.663     13.748     4612     3387     2591     1864     1656     1191     1058     825     733     605.17     469     462     314
0.60     4.55     7.00     69.203     16.483     5529     4061     3107     2235     1986     1428     1269     990     879     725     563     554     377
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF110-650BL
THIGKNESS     WEIGHT     MOMENT OF INERTIA     SECTION MODULUS     LOAD ON SPAN, Kg/m     SLOP     5     Degrees
M.M.     Kg/M.     Kg/M     IX (Cm/m)     SX (CM/M)     0.30m     0.35m     0.40m     1.00m     1.25m     1.50m     1.75m     2.00m
Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span
Overhang     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple
0.40     3.03     4.66     84.813     13.835     4642     3409     2609     1877     1668     1199     1066     831     739     610.34     541.34     466     413
0.42     3.19     4.91     89.039     14.519     4872     3578     2738     1970     1751     1259     1119     873     775     640.09     568.09     489     434
0.45     3.41     5.25     95.382     15.552     5219     3833     2933     2111     1876     1349     1199     935     831     685.75     608.75     524     465
0.48     3.64     5.60     101.723     16.580     5563     4085     3127     2249     1999     1437     1277     996     885     730.4     649.4     558     495
0.50     3.79     5.83     105.945     17.265     5793     4255     3256     2343     2082     1497     1330     1038     922     761.17     676.17     581     516
0.60     4.55     7.00     127.019     20.677     6938     5096     3900     2806     2493     1793     1593     1243     1104     911     809     696     618
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF60-750BL
THIGKNESS     WEIGHT     MOMENT OF INERTIA     SECTION MODULUS     LOAD ON SPAN, Kg/m     SLOP     5     Degrees
M.M.     Kg/M.     Kg/M     IX (Cm/m)     SX (CM/M)     0.30m     0.35m     0.40m     1.00m     1.25m     1.50m     1.75m     2.00m
Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span
Overhang     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple
0.40     3.03     4.04     19.347     4.622     1548     1137     869     625     555     398     354     275     244     200.96     157     153     105
0.42     3.19     4.25     20.307     4.850     1625     1193     912     656     582     418     371     289     257     210.75     165     161     111
0.45     3.41     4.55     21.758     5.194     1740     1277     976     702     623     447     397     309     274     226.45     177     172     119
0.48     3.64     4.85     23.198     5.535     1854     1361     1041     748     664     477     423     330     292     241.15     189     183     126
0.50     3.79     5.05     24.161     5.763     1931     1417     1084     779     692     497     441     343     305     250.95     197     191     132
0.60     4.55     6.07     28.957     6.896     2310     1696     1297     932     828     594     528     411     365     299.93     236     229     158
คุณสมบัติของพื้นหน้าตัดรูปลอน SAVEDECK PF88-600
THIGKNESS     WEIGHT     MOMENT OF INERTIA     SECTION MODULUS     LOAD ON SPAN, Kg/m     SLOP     5     Degrees
M.M.     Kg/M.     Kg/M     IX (Cm/m)     SX (CM/M)     0.30m     0.35m     0.40m     1.00m     1.25m     1.50m     1.75m     2.00m
Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span     Type of Span
Overhang     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple     Continuous     Simple
0.40     3.03     5.05     54.196     11.395     3822     2807     2148     1545     1373     987     877     684     607     500.95     441     383     295
0.42     3.19     5.32     57.740     12.130     4069     2988     2287     1645     1462     1051     934     728     647     533.68     470     408     315
0.45     3.41     5.68     61.868     12.994     4358     3201     2449     1762     1565     1125     1000     780     692     571.32     503     436     337

 

     รวมถึงรับทำกันสาด รับทำหลังคาดาดฟ้า และรับทำโรงจอดรถ โดยช่างผู้ชำนาญงาน ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว รับประกันสินค้านาน 1 ปี ติดต่อสอบถามโทร. 088-850-6314, 02-945-0954

1 ความเห็น


  1. สอบถามครับ ที่่ร้านมี Metal Sheet สีดำด้าน หรือสีออกเทาดำแบบด้านหรือเปล่าครับ หรือสามารถสั่งผลิตได้ครับผม
    ขอบคุณครับ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.